Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

50.000 άνθρωποι με αναπηρία αιχμάλωτοι της νεοελληνικής πολιτείας μαϊμούς

Περισσότεροι από 50 χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρία αναμένουν επί μήνες την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός αναπηρίας τους και να (επανα)καταστούν δικαιούχοι των “στοιχειωδώς αναγκαίων” που η αναπηρία συνεπάγεται. Η ελληνική “πολιτεία – μαϊμού” τους υποχρεώνει σε παρατεταμένη αιχμαλωσία, σε καταναγκαστική αναμονή αορίστου χρόνου. Και όπως, βέβαια συμβαίνει με όλες τις πολιτείες – μαϊμούδες, ουδείς αρμοδίως αναλαμβάνει ευθύνη...Η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται από την εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ “επιεικώς εκρηκτική”. Η εκρηκτικότητα δεν έχει να κάνει με την σκέτη ταλαιπωρία στην οποίαν υπόκεινται οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά κατά μείζονα λόγο με την κλιμακούμενη απειλή αυτής καθεαυτής της επιβίωσής τους. Οπως σημειώνεται  “πολλοί εξ’ αυτών των χιλιάδων έχουν υποστεί τη διακοπή καταβολής της σύνταξής τους ή του προνοιακού τους επιδόματος, γεγονός που τους έχει οδηγήσει στα όρια της εξαθλίωσης. Στον κατάλογο των ατόμων με αναπηρία που αντιμετωπίζουν δυσβάστακτα προβλήματα εντάσσονται και έμμεσα ασφαλισμένοι, οι οποίοι επειδή έχει λήξει η πιστοποίηση αναπηρίας τους δεν μπορούν να συνεχίσουν την έμμεση ασφάλισή τους, έως ότου λάβουν τη νέα γνωμάτευση αναπηρίας τους”.  

Η ΕΣΑμεΑ παραθέτει στην επιστολή της όλες τις βασικές αρχές που θα πρεπε να καθόριζαν και στήριζαν την οργάνωση και λειτουργία του νέου συστήματος πιστοποίησης αναπηρίας, η απουσία των οποίων αυτοδίκαια αναγορεύει σε πολιτεία – μαϊμού την νεοελληνική πολιτεία. Τις παραθέτουμε όπως ακριβώς διατυπώνονται:  
*Προσβασιμότητα όλων των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αναπηρίας στην οποία ανήκουν και ανεξαρτήτως του τόπου που διαβιούν, σε όλες τις υπηρεσίες του ΚΕΠΑ είτε αφορούν προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος είτε αφορούν την προσβασιμότητα σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους του ΚΕΠΑ. Ενδεικτική είναι η έλλειψη συστήματος κατ’ οίκον υγειονομικής εξέτασης, με αποτέλεσμα άτομα τα οποία βρίσκονται σπίτι και αδυνατούν να μετακινηθούν στην έδρα των Υγειονομικών Επιτροπών να αναμένουν επί μήνες την εξέτασή τους για να πιστοποιηθεί η βαριά και μη αναστρέψιμη αναπηρία τους και επακόλουθα να επαναχορηγηθεί το προνοιακό επίδομα ή αναπηρική τους σύνταξη, το οποίο συνήθως αποτελεί και το μόνο μέσο επιβίωσής τους.
*Αντικειμενικότητα και επιστημονικότητα του Συστήματος Πιστοποίησης & Αξιολόγησης της Αναπηρίας, η οποία είναι ευνόητο ότι συνδέεται άμεσα με τον Πίνακα Προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας και τον τρόπο οργάνωσης του Ειδικού Σώματος Ιατρών του ΚΕΠΑ και ο σχεδιασμός διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του, ο οποίος έως και σήμερα είναι ανύπαρκτος.
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις συμπληρώσεις του νέου Πίνακας Προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1506 στις 4 Μαϊου 2012 δεν εξασφάλισαν την αντικειμενικότητα και επιστημονικότητα του άκρως αυτού σημαντικού εργαλείου για την πιστοποίηση της αναπηρίας και τον προσδιορισμό του βαθμού της. Η συμπλήρωσή του με σπάνιες παθήσεις οι οποίες είναι καταγεγραμμένες σε ειδικό κατάλογο τον οποίο έχουμε καταθέσει στη Διοίκηση  του ΙΚΑ αποτελεί μία από τις πολλές ελλείψεις που έχει ο νέος Πίνακας Ποσοστών Αναπηρίας. Επίσης, η ασάφεια του νέου Πίνακα ως προς το χρόνο ισχύος των Γνωματεύσεων για κάθε κατηγορία αναπηρίας διαιωνίζει το άθλιο καθεστώς της επανεξέτασης ατόμων, που η αναπηρία τους βάσει ιατρικών δεδομένων είναι μη αναστρέψιμη και άρα χρόνια. Η τακτική που ακολουθείται από τους γιατρούς των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίοι καθορίζουν ως χρόνο ισχύος ένα έως δύο χρόνια για σοβαρές αναπηρίες όπως θαλασσαιμία ή ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης ή ακρωτηριασμός (π.χ. διαβητικό πόδι) διαιωνίζει τις παθογένειες και αδυναμίες του παρελθόντος αντικατασταθέντος συστήματος αναπηρίας.     
*Διαφάνεια και Αδιαβλητότητα του Συστήματος, μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου των αποφάσεων /Γνωματεύσεων των Επιτροπών και οργάνωσης διαδικασιών ελέγχου με επιθεωρητές γνώστες του αντικειμένου. Σημειώνουμε ότι έχουν πέσει στην αντίληψή μας περιστατικά έκδοσης πιστοποιητικών στα οποία προσδιορίστηκε μηδενικό ποσοστό αναπηρίας,  εξαιτίας λανθασμένων διοικητικών χειρισμών του ηλεκτρονικού συστήματος για τα οποία έχουμε ενημερώσει τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ. 
 http://www.truerespect.com.cy